Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Siracusa
'A curuna
(The crown)


Sicilian folk song
Gian Campione
(1946 - 2005)
singsAssira lu mè beddu vinni fora
Supra un cavaddu biancu chi vulava,
Sutta li me' finestri e li barcuna
C'un fazzulettu 'nmanu e lacrimava.

S'affaccianu lu re cu la rigina:
"A 'sta picciotta l'hamu a 'ncurunari".
"Sugnu picciotta e nun canciu parola,
A iddu vogghiu e nun vogghiu curuna".
Yesterday evening my beloved went away
On a white horse that was rushing along,
Under my windows and balcony
With a handkerchief and he was crying.

The king with the queen look out:
"We want to crown this girl".
"I am a girl who keeps a word,
I need him and I don't need the crown".