Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Messina

'U picciuni d'a cummari

(My godmother's dove)
Sicilian folk songGian Campione
(1946 - 2005)
sings


Cummari mia, vui m'ata a diri
Comu vi l'addivati 'stu picciuni.
Avi lu pilu longu, lisciu e finu
Comu li pinni di lu mè cuscinu.

Si vi l'afferu vi lu spinnu tuttu,
Mi fazzu 'n matarazzu e mi ci curcu.

Mangimi ci nni dati picca e nenti,
Avi la vozza sò sempri vacanti.
Si mi lu dati lu fazzu mangiari
E tummi tummi ci fazzu abballari.

Picciuna nn'haju avutu a cincu a sei
E suddisfatti l'haju fattu ristari.

Cummari mia, fatimi 'stu beni:
Nun fatimi suffriri tanti peni!
Si mi lu dati ora ch'è frivaru
Lu mettu 'n mezzu a l'autri 'n picciunaru.

E ci scummettu ca s'iddu è di razza,
A l'antri, o li strapazza o mi l'ammazza.

Cummari, datimi chistu picciuni,
Picchì lu viju ssempri mottu 'i fami.
La vozza ci vulissi iu 'llinghiri,
Nun lu faciti suffriri a 'stu cumpari!

E vi prumettu ca ci dugnu a mangiari
E tummi tummi ci fazzu abballari.
My godmother, you have to tell me
About how you take care of this dove.
It has the feathers, long, smooth and thin
Like the feathers of my pillow.

If I would kill it and pluck it,
I'd make a mattress for myself and lay on it.

You give it so little forage,
Its craw is always empty.
If you give me this dove I feed it
And make it coo.

I had five or six doves
And they all were satisfied.

My godmother, do me a favour:
Don't make me suffer!
If you give it to me now, in february,
I put it into the dovecote to other doves.

And I wager if it's the same breed,
With others, it treats them bad or pecks them.

My godmother, give me this dove!
Because I see it's always hungry.
I want to fill its craw with forage,
Don't make godfather of your child suffer!

And I promise you I'll always feed it
And make it coo.