Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Enna

Stanotti, amuri mè

(Tonight, my love)
Sicilian folk songGian Campione
(1946 - 2005)
sings


Stanotti, amuri mè, la tò finestra
È a 'u scuru e tu 'un ci sì mancu affacciata.
Ma unni ti trovi tu, picciotta bedda,
Junci lu cantu d'a mè sirinata!

A ttia 'u Signuri ti detti
Du occhi granni di mari
E 'na vuccuzza ca pari cirasa
E nun dici paroli d'amuri.
E quannu ogni sira tu veni
Mentri iu dormu 'nto sonnu,
Mi pari ca tuttu 'u munnu
S'avissi a firmari pi sempiri ccà.

E ora ca lu sa' ca chistu cori
Si tu 'un ci arridi nun pò arripusari,
Dunaci, bedda mè, tecchia d'amuri
Si un jornu lu vò vidiri campari.

A ttia 'u Signuri ti detti
Du occhi granni di mari
E 'na vuccuzza ca pari cirasa
E nun dici paroli d'amuri.
E quannu ogni sira tu veni
Mentri iu dormu 'nto sonnu,
Mi pari ca tuttu 'u munnu
S'avissi a firmari pi sempiri ccà.
Tonight, my love, your window
Is in dark and you don't look out.
But wherever you are, beautiful girl,
Take the singing of my serenade!

The Lord has given you
Two big eyes like the sea
And a small mouth that looks like a cherry,
But you don't speak words of love.
And every evening when you come
Into my dream while I'm sleeping,
It seems to me that all the world
Is stopped here forever.

And now that you know that my heart
Can't take a rest if you don't laugh,
Give it a little of love, my beauty,
If one day you want to see it alive.

The Lord has given you
Two big eyes like the sea
And a small mouth that looks like a cherry,
But you don't speak words of love.
And every evening when you come
Into my dream while I'm sleeping,
It seems to me that all the world
Is stopped here forever.