'A retirata d' 'e marenare

(1891)

music: Eduardo Di Capua,
lyrics: Salvatore Di Giacomo.
Lello Di Domenico
(1929 – 2002)


'O cannone 'e l'arzenale
Spara 'e nove 'a 'mmiez' ô mare,
Se ne vanno 'e marenare:
Belli figliò,
V'hann' 'a lassà,
S'hann' 'a cuccà…
Ma chi pò cchiù durmì?
Ma chi pò cchiù arrepusà?
'E ffemmene sò diavole,
E chi s'addorme 'o scetano.
Tu pure, oi Catarì,
Sì peggio d' 'o cafè,
'O lietto è troppo caudo
E i' penzo troppo a tte!
Nun c'è che fà, sò troppo belle
'Sti brunettelle, 'sti lucianelle…
Nun c'è che fà, sò troppo belle,
Marenarelle ll'avimm' 'a fà!

Pigliaje suonno ll'ata notte
Quase quase albanno juorno,
Quanno 'e galle attuorno attuorno
Senteva fà:
Chichirichì,
Cucuricù!
E 'nzuonno, Catarì,
Te veco accumparì;
Tu me dicive: Strigneme!
Tu me dicive: Vasame!
Ma nun te pozzo dì
Io che vuleva fà…
Mannaggia l'amicizia
Ca tengo cu papà!
Nun c'è che fà, sò troppo belle
'Sti brunettelle, 'sti lucianelle…
Nun c'è che fà, sò troppo belle,
Marenarelle ll'avimm' 'a fà!

Catarì, penza ca 'o tiempo
Passa dint' a 'nu mumento,
'Ncopp' a qualche bastimento,
Catarenè,
Forze chi sà,
M'aggi' 'a 'mbarcà!
Almeno famme dì
Ca 'nfama cchiù nun sì,
Voglio 'na vota sentere
'Na voce toja simpateca
Ca me dicesse: Oi nì!
Te voglio bbene, sì!
E pure 'a vela mettere
Vulesse 'nnanz' a tte!
Nun c'è che fà, sò troppo belle
'Sti brunettelle, 'sti lucianelle…
Nun c'è che fà, sò troppo belle,
Marenarelle ll'avimm' 'a fà!