'A marina 'e Tripule

(1912)

music: Giuseppe Capaldo,
lyrics: Giuseppe Capaldo.
Giulietta Sacco
(1944 – 2022)


Mò c' 'a marina 'e Tripule è d' 'a nosta
'N'ata Santa Lucia nn'avimm' 'a fà:
Attuorno â riva tutte risturante
Cu 'e puoste 'e ll'ostricare 'a ccà e 'a llà
E tanta voce bbelle pe' cantà!

Accussì 'sti ttripuline,
Accussì 'sti ttripuline
Nc' 'e facimmo paisane,
Nc' 'e facimmo paisane,
Tanto cchiù ca sò schiavone,
'E vestimmo 'a luciane,
'E vulimmo fà cantà…
Napulitano!

E ssi se prova 'a fà ll'ammore a mare,
Comme p' 'o mare 'e Frisio se fa:
(Cantanno, dint' â varca, 'na canzona
Cu 'na brunetta ca se fa vasà!…)
Cunosce paraviso e civiltà.

Accussì 'sti ttripuline,
Accussì 'sti ttripuline
Nc' 'e facimmo paisane,
Nc' 'e facimmo paisane,
Tanto cchiù ca sò schiavone,
'E vestimmo 'a luciane,
'E vulimmo fà cantà…
Napulitano!

E quann' 'o tripulino piglia gusto
D' 'o vermeciello a vongole 'e monzù,
D' 'o purpetiello 'e scogliere a Cassuola,
D' 'o pullo a cacciatore e d' 'o rragù
Nemmeno a Maumetto crede cchiù!…

Accussì 'sti ttripuline,
Accussì 'sti ttripuline
Nc' 'e facimmo paisane,
Nc' 'e facimmo paisane,
Tanto cchiù ca sò schiavone,
'E vestimmo 'a luciane,
'E vulimmo fà cantà…
Napulitano!