'A frangesa

(1894)

music: Pasquale Mario Costa,
lyrics: Pasquale Mario Costa.
Maria Paris
(1932 – 2018)


Songo frangesa
E vengo da Parigge;
I' sò 'na chiapp' 'e 'mpesa,
Ve ll'aggi' 'a dì!

Pe' cummincià: sapite,
No, nun ve vrucculiate,
Io 'o teng' 'o 'nnammurato,
Cu mme nun c'è che fa!

(coro)
Oh!… Oh!… Oh!…

Ma vuje mò che vulite?
Ve prego 'e nun gridà!

(coro)
Oh!… Oh!… Oh!…

Si vuje nun 'a fernite,
Nun pozzo cchiù cantà!

Io songo bona,
Ma sò 'ntussecosa;
Vurria sapè 'na cosa,
Ma 'a verità.

Certo me cuffiate,
Veco ca mò redite;
Pecché me lu facite?
Gué, jamm' a franco, ossà!

(coro)
Oh!… Oh!… Oh!…

Ma vuje pecché redite?
Ve piace 'e ve spassà?

(coro)
Oh!… Oh!… Oh!…

Si vuje nun 'a fernite,
Nun pozzo cchiù cantà!

Aggio viaggiato
E saccio tutt' 'o munno,
Ma 'stu ciel' affatato
Sta sulo ccà!

'A gente ride e canta
E jett' a mare 'e guaje;
Napule è bell' assaje!
I' ccà voglio restà.

(coro)
Ah!… Ah!… Ah!…

Spassammoce e redimmo,
Si lu putimmo fà…

(coro)
Ah!… Ah!… Ah!…

Nuje mò nce canuscimmo
E jamm' a franco, ossà!