Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Palermo
Flag Counter
'U zzu Minicu 'mParadisu
(Uncle Domenico in Paradise)


Sicilian folk song
Gian Campione
(1946 - 2005)
singsChiddu ca succidiu ora vi cuntu:
Quannu muriu 'u zzu Minicu panzutu
Tutti li so' parenti stritti stritti
Si riuneru e ci tinniru 'u luttu.
Quannu arrivau ddà ni lu Paradisu
Davanti a lu cuspettu di San Petru
Chi si sintiva misiru e pirdutu
E 'n'angileddu ci vinni in aiutu,
L'accumpagnau supra 'na nuvulidda
Ca a taliarla era la cchiù bedda.
Era 'na nuvulidda cu du stanzi,
Una finestra e lu jardinu avanti.

Miatu lu zzu Minicu è scialatu,
Si sistimau e si misi affacciatu.
P'idda finestra si vidiva tuttu,
Puru li so' parenti 'nmezzu a l'uttu.
Tra tutti li parenti ca vidiva
Ci nn'era però una ca mancava:
Era la sò mità ca do duluri
Circava lu cunfortu no cumpari.
Mischinu lu zzu Minicu panzutu,
'Un sulu mortu, ma puru curnutu.
Allura è veru comu rici 'u dittu:
" 'Mara cu mori, cu vivu c'è rizzettu".
About what happened now I tell you:
When the paunchy uncle Domenico has died
All his close relatives
Have gathered and worn mourning for him.
When he has come to Paradise,
In front of Saint Peter,
He has felt himself poor and lost,
And a little angel has come to help him,
He has led him on a cloud
That, if you look at it, was the most beautiful.
It was a cloud with two rooms,
One window and the front garden.

The blessed uncle Domenico is glad,
He has settled down and looked out.
From this window one can see everything
Even his relatives in the middle of the garden.
But among all his relatives that he could see
However only one was missing:
It was his wife who from the grief
Was searching for consolation with a lover.
Poor paunchy uncle Domenico,
He's not only dead but also is betrayed.
Then it's true as the proverb tells:
"Woe to he who is dead, who is alive is glad!"