Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Trapani
Sicilia bedda
(Beautiful Sicily)

Music: Valerio Vancheri,
Lyrics: Giuseppe Pittari.


Giuseppe Di Stefano
(1921 - 2008)
sings

Da 'st'isula 'nu jornu partivu, era china di suli,
Pi fari furtuna lassavu mè matri e l'amuri.
Girannu lu munnu si parlu di tia mi vantu
Ma quannu taliu lu mari pi 'nn chianciri cantu:

Sicilia bedda, nun ti pozzu cchiù scurdari,
Si ti lassavu, terra mia, m'ha pirdunari!
T'aju tinutu sempri dintra lu mè cori
Nun passa jornu ca nun pensu di turnari.

Ricordu 'u primu amuri,
La terra ca mi fici,
La gioventù, mè matri
E tutti li me' amici.

Sicilia bedda, nun ti pozzu cchiù scurdari,
Granni è 'st'amuri
Quantu granni e profunnu lu mari.

Ma quantu sù beddi Nu-Yorki, Berlinu e Milanu
Ma quantu cchiù duci è la vuci di 'nu paisanu.
'Sta terra ca chiama li figghi ca sunu luntanu,
'Sta matri ca è matri dui voti e mai ni scurdamu.

Sicilia bedda, nun ti pozzu cchiù scurdari,
Si ti lassavu, terra mia, m'ha pirdunari!
T'aju tinutu sempri dintra lu mè cori
Nun passa jornu ca nun pensu di turnari.

Ricordu 'u primu amuri,
La terra ca mi fici,
La gioventù, mè matri
E tutti li me' amici.

Sicilia bedda, nun ti pozzu cchiù scurdari,
Granni è 'st'amuri
Quantu granni e profunnu lu mari.
One day I left this isle, it was full of sun,
To make a fortune I left my mother and love.
Going around the world if I talk about you I'm proud
But when I look at the sea not to crying I sing:

Beautiful Sicily, I can't forget you,
My land, forgive me if I've left you!
I was always keeping you in my heart,
No day passes without thoughts of coming back home.

I recall my first love,
The land where I was born,
My youth, my mother
And all my friends.

Beautiful Sicily, I can't forget you,
This love is great,
Like the sea that is great and deep.

But how are beautiful New York, Berlin and Milan,
But the voice of motherland is sweetest.
This land calls their sons who are far away,
This mother is the best of all and we'll never forget it.

Beautiful Sicily, I can't forget you,
My land, forgive me if I've left you!
I was always keeping you in my heart,
No day is passing without thoughts of coming back.

I recall my first love,
The land where I was born,
My youth, my mother
And all my friends.

Beautiful Sicily, I can't forget you,
This love is great,
Like the sea that is great and deep.