Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Siracusa
Flag Counter

Nun mi lassari!

(Don't leave me!)
Music and lyrics by Gian CampioneGian Campione
(1946 - 2005)
sings


Sutta 'stu celu chinu di stiddi
Stasira cercu a ttia, amuri beddu.
Ti viju, ti chiamu e nun rispunni
Comu si iu nun fussi cchiù nenti.

Chi spina, chi turmentu, chi duluri
Ca iddu tu pi mmia nun vò lassari.
Iu sugnu bonu pi fari l'amuri,
Pi strincirti e vasari cu passiuni.
Nun sugnu l'omu ca tu voi amari,
Chi spina mi chiantasti ni 'stu cori
Ca notti e ghiornu chianci e si ni mori.
Ti pregu, amuri miu, fallu campari!

Dintra 'stu cori di peni amari
Stasira senza 'i ttia nun voli stari.
Ti chiamu, amuri, ma nun rispunni
E da' 'na vuci e fallu cuntenti!

Chi spina, chi turmentu, chi duluri
Ca iddu tu pi mmia nun vò lassari.
Iu sugnu bonu pi fari l'amuri,
Pi strincirti e vasari cu passiuni.
Nun sugnu l'omu ca tu voi amari,
Chi spina mi chiantasti ni 'stu cori
Ca notti e ghiornu chianci e si ni mori.
Ti pregu, amuri miu, fallu campari!
Under this sky, full of stars,
This evening I'm searching for you, my love.
I see you, I call you but you don't answer
As if I am nothing.

What a wound, what a torment, what a pain
That you don't want to leave him for me.
I'm capable of sincere affection
To embrace you and kiss you with passion.
But I'm not that man you want to love,
What thorn you've left in my heart,
Day and night it cries and dies.
I beg you, my love, make it live!

In my heart there's a bitter pain,
This evening I don't want to stay without you.
I call you, my love, but you don't answer,
Respond and make it happy!

What a wound, what a torment, what a pain
That you don't want to leave him for me.
I'm capable of sincere affection
To embrace you and kiss you with passion.
But I'm not that man you want to love,
What thorn you've left in my heart,
Day and night it cries and dies.
I beg you, my love, make it live!