Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Messina
Nicuzza
(Babe)


Music and lyrics by Franco Finistrella


Gian Campione
(1946 - 2005)
singsThis song is dedicated to Alfonsa Castelli, Franco Finistrella's wife.Sutta la tò finestra
Ci siminasti i ciuri
E dopu cincu misi
Garofani sbucciaru,
Sù tutti bianchi e russi
Comu la tò facciuzza.
Bedda tu sì, nicuzza,
Comu li ciuri to'.

Nicuzza duci, nicuzza bedda,
Dunami, dunami 'na vasatedda!
Amuri miu, gioia di l'arma,
Ni lu mè cori lu focu carma!
Sugnu capaci pi ttia suffriri,
Siddu nun m'ami è megghiu muriri,
Siddu pi zitu tu scegli a mmia,
Iu ti maritu quannu vò tu.

Fra tanti spasimanti
Sciglisti a mmia pi zitu.
Chi gioia ca mi dasti,
Mi sentu tò maritu.
Nicuzza 'nzuccarata,
Dammi 'na vasatedda!
Gioia, quantu sì bedda,
La vita mia sì tu!

Nicuzza duci, nicuzza bedda,
Dunami, dunami 'na vasatedda!
Amuri miu, gioia di l'arma,
Ni lu mè cori lu focu carma!
Sugnu capaci pi ttia suffriri,
Siddu nun m'ami è megghiu muriri,
Siddu pi zitu tu scegli a mmia,
Iu ti maritu quannu vò tu.

Bedda di l'arma mia,
La notti cchiù nun dormu
E passu li nuttati
Fora di casa mia.
L'amuri miu è granni,
Cchiù granni di lu mari.
Ti vogghiu maritari,
Nun pozzu stari cchiù.

Nicuzza duci, nicuzza bedda,
Dunami, dunami 'na vasatedda!
Amuri miu, gioia di l'arma,
Ni lu mè cori lu focu carma!
Sugnu capaci pi ttia suffriri,
Siddu nun m'ami è megghiu muriri,
Siddu pi zitu tu scegli a mmia,
Iu ti maritu quannu vò tu.
Under your window
You have planted the flowers
And after five months
The carnations have grown,
They are white and red
Like your lovely face.
You are beautiful, babe,
Like your flowers.

Sweet babe, nice babe,
Give me, give me the kiss!
My love, joy of my soul,
Fire of my heart,
I'm ready to suffer because of you,
If you don't love me better to die,
If you choose me as your fiance,
I'll marry you when you want.

Among many admirers
You have chosen me as your fiance.
What joy you have given me,
I feel I'm your husband.
Sweet babe,
Give me the kiss!
My joy, how beautiful you are,
My life it's you!

Sweet babe, nice babe,
Give me, give me the kiss!
My love, joy of my soul,
Fire of my heart,
I'm ready to suffer because of you,
If you don't love me better to die,
If you choose me as your fiance,
I'll marry you when you want.

Beauty of my heart,
At night I don't sleep anymore
And I spend every night
Outside of my house.
My love to you is great,
Greater than the sea.
I want to marry you,
I can't wait anymore.

Sweet babe, nice babe,
Give me, give me the kiss!
My love, joy of my soul,
Fire of my heart,
I'm ready to suffer because of you,
If you don't love me better to die,
If you choose me as your fiance,
I'll marry you when you want.