Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Ragusa
Flag Counter
Mi votu e mi rivotu
(I turn and turn again)


Sicilian folk song


Gian Campione
(1946 - 2005)
sings

Mi votu e mi rivotu suspirannu,
Passu li notti 'nteri senza sonnu.

E li biddizzi to' vaju cuntimplannu,
Mi passa di la notti sinu a ghiornu.

Pri tia nun pozzu cchiù arripusari,
Paci nun avi cchiù 'st'afflittu cori.

Lu vò sapiri quannu t'aju a lassari?
Quannu la vita mia finisci e mori.
I turn and turn again sighing,
I spend the whole night without sleeping.

I come to contemplate your beauty,
And doing it, I spend all night till morning.

Because of you I can't sleep anymore,
My suffering heart has no peace.

Do you want to know when I leave you?
When my life ends and I die.