Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Ragusa
Flag Counter

Farfalledda

(Butterfly)
Music and lyrics by Gian CampioneGian Campione
(1946 - 2005)
sings


Sì peggiu di 'na farfalledda,
Vai di ciuri 'n ciuri a circari 'u meli.
Er 'a farfalla nun avi cori,
Tu sì 'na pirsuna senza cchiù russura.

Ti dugnu amuri
Si tu 'sta vita nun 'a fai cchiù,
Ma sì picciusa
Er 'a farfalla vò fari tu!

Nun è pi amuri
Ca tutti i ciuri vasi tu,
Ma pi rancuri
Fai tuttu chiddu ca vò tu!

Iu ti vulissi 'mbalsamari
'Nmezzu a lu cuttuni profumatu a ciuri
O mettirti dintra un quaddu anticu,
Lu fazzu pi ttia, pi 'a mè gilusia.

Ti dugnu amuri
Si tu 'sta vita nun 'a fai cchiù,
Ma sì picciusa
Er 'a farfalla vò fari tu!

Nun è pi amuri
Ca tutti i ciuri vasi tu,
Ma pi rancuri
Fai tuttu chiddu ca vò tu!
You are worse than a butterfly,
You fly from flower to flower in search of nectar.
But a butterfly has not the heart,
You are a person who has no shame.

I give you all my love
If you don't carry on doing this life anymore,
But you are capricious
And you want to be a butterfly!

Not for love
You kiss all these flowers,
But for resentment
You do all what you want!

I would like to embalm you
In a cotton, smelling of flowers,
Or put you into an ancient picture,
I do it because of you, because of my jealousy.

I give you all my love
If you don't carry on doing this life anymore,
But you are capricious
And you want to be a butterfly!

Not for love
You kiss all these flowers,
But for resentment
You do all what you want!