Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Palermo
Flag Counter
Paci facemu!
(Let's make peace!)

Music: Franco Li Causi,
Lyrics: Esposito.


Gian Campione
(1946 - 2005)
sings

Cu ti lu dissi ca t'haju a lassari?
Megghiu la morti ma no chistu duluri.
Paci facemu, oh nicaredda mia,
Ciatu di l'arma mia, l'amuri miu sì tu!

Lu veru amuri l'haju fattu cu ttia,
Ma tu, schifiusa, ti stai scurdannu a mmia.
Paci facemu, oh nicaredda mia,
Ciatu di l'arma mia, l'amuri miu sì tu!

Cu ti lu dissi a ttia, biddicchia?
'Stu cori mi scricchia, a picca a picca a picca.
Paci facemu, oh nicaredda mia,
Ciatu di l'arma mia, l'amuri miu sì tu!
Who has told you that I leave you?
Better the death than this pain.
Let's make peace, oh my babe,
My soul, my love it's you!

The true love I've made with you
But you, ungrateful, you are forgetting me.
Let's make peace, oh my babe,
My soul, my love it's you!

Who has told you it, my beauty?
My heart is breaking slowly, slowly, slowly.
Let's make peace, oh my babe,
My soul, my love it's you!