Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Agrigento
Flag Counter
Affacciati, bedda!
(Look out, beauty!)


Sicilian folk song


Gian Campione
(1946 - 2005)
sings

Affacciati, bedda, si ti vò affacciari,
Chistu è lu tempu pi fari l'amuri,
Pi fari l'amuri, pi fari l'amuri,
Chistu è lu tempu pi fari l'amuri!

Iu 'nti 'stu chianu vogghiu fabbricari
La tò casuzza pi fari l'amuri,
Pi fari l'amuri, pi fari l'amuri,
La tò casuzza pi fari l'amuri.

D'oru e d'argentu ci fazzu li scali,
Cu petri e diamanti lu tò barcuni,
Lu tò barcuni, lu tò barcuni,
Cu petri e diamanti lu tò barcuni.

La finistredda è pi fari signali,
Lu barcuneddu è pi fari l'amuri,
Pi fari l'amuri, pi fari l'amuri,
Lu barcuneddu è pi fari l'amuri.
Look out, beauty, if you want to look out,
This is the time to make love,
To make love, to make love,
This is the time to make love!

In this square I wish I built
The house for making love,
For making love, for making love,
The house for making love.

I build the stairs in gold and silver,
Your balcony with stones and diamonds,
Your balcony, your balcony,
Your balcony with stones and diamonds.

Your window is for the signs,
Your little balcony is for making love,
For making love, for making love,
Your little balcony is for making love.